Vítejte na našem webu

Informace o naší škole

Mateřská škola Bačetín sídlí v budově bývalé základní školy. Předškolní zařízení zde bylo otevřeno v roce 1976 jako jednotřídní MŠ s kapacitou pro 25 dětí. Díky zájmu zastupitelstva byla v roce 2011 zahájena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. Od školního roku 2011 – 2012 byla zvýšena kapacita MŠ na 37 míst, tedy na dvě třídy. O prázdninách v roce 2012 se pokračovalo částečnou rekonstrukcí kuchyně, na konci roku 2014 byla dokončena plánovaná rekonstrukce zakoupením profesionální myčky nádobí, sporáku a škrabky brambor. Díky zastupitelstvu obce, pro které je MŠ prioritou, máme od října 2013 kompletní nové dětské hřiště od české firmy "Bonita".

Školní zahradu měníme na přírodní zahradu. Postupně jsme založili záhon na pěstování zeleniny pro školní jídelnu, vysázeli ovocné stromy a keře, shromažďujeme dešťovou vodu na zalévání a máme přírodní kompost. Ověřili jsme si, že být v bezprostředním kontaktu s přírodou je pro děti nevyčerpatelnou studnicí poznání. Proto chceme v této koncepci pokračovat.

Další informace